De Tulp

logo Tulp modern

 

 

Sinds 1 september 2003 werken 4 praktijken (Bakker en de Ruiter, Bax en Smit, de Boer en Agema en Cortissos) binnen huisartsencentrum de Tulp samen. Onze zorg omvat de dorpen Bovenkarspel en Grootebroek en deels uit Lutjebroek. Elke praktijk heeft een eigen patiëntenpopulatie en praktijkassistentes. Gezamenlijk hebben de praktijken 3 praktijkondersteuners in dienst. Dokter Bax is sinds juni 2016 niet meer werkzaam en de praktijk van dokter Cortissos is in 2017 overgenomen door Bakker en de Ruiter. 

De naam 'De Tulp'  is gekozen vanwege de combinatie van de betekenissen: enerzijds het bolgewas welke in deze omgeving veel geteeld is, anderzijds vanwege de zeventiende eeuwse arts Dr.Nicolaes (Claes Pieterszoon) Tulp. Tulpen waren in die tijd overigens 'goud' waard.

Dr. Nicolaes Tulp was een vooruitstrevend medicus die leefde van 1593 - 1674. Hij is bekend geworden met zijn Observationes Medicae (1641), waarin hij uitvoerig 231 ziekte- en sterfgevallen schetste. Hij beschreef bijvoorbeeld de toestand van de longen van een lichaam waarop hij sectie heeft verricht en legde, voor zover bekend, als eerste medicus de link tussen roken en de mogelijke negatieve effecten hiervan op de longen. 
In de functie van anatomieleraar is hij te zien op het schilderij van Rembrandt ' De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp'.

 

Tulp NicolaesTulp anatomische les

kind

Adresgegevens

foto pand zomer
Het Voert 5C
1613 KL Grootebroek
Telefoon: 0228-511742
Routebeschrijving

interactie

Zoek e-health toepassingen

Zoek e-health toepassingen